Data: 29.10.2021

Comunicat începere proiect

”Dezvoltarea de către AROBS a unui nou sistem de testare unități centrale de control destinate vehiculelor„

 

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, reprezentat de ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării și AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., au semnat Contractul de finanțare aferent cod SMIS 2014+: 123359 pentru proiectul “Dezvoltarea de catre AROBS a unui nou sistem de testare unităti centrale de control destinate vehiculelor”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 -2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Obiectivul general al proiectului este inovarea de produs în cadrul AROBS prin activități de cercetare-dezvoltare în parteneriat, având ca rezultat un sistem îmbunătățit de testare a unităților centrale de control în vehicule, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 04.10.2021 – 04.09.2023.

Alocarea totală a proiectului este de 3.553.974,87 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 3.304.658,94 lei, din care:

– 1.989.921,35 lei finanțare nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT (56%);

– 351.162,59 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (15%);

– 963.575 lei finanțarea Beneficiarului (29%);

– Valoarea totală neeligibilă este de 249.315,93 (inclusiv TVA).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

[email protected]

[email protected]

arobsgrup.ro

arobs.co