Prospect pentru emisiunea de acțiuni noi în vederea exercitării drepturilor de preferință în cadrul majorării de capital social al AROBS Transilvania Software S.A.

Perioada de ofertă:

3 IUN, 2024 - 4 IUL, 2024

Din meniul care se derulează mai jos, vă rugăm să selectați țara din care vizualizați acest website.

DECLARAȚIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE – IMPORTANT

VERSIUNEA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE PE ACEST SITE DE CĂTRE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. („EMITENTUL”) CU BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI DOAR ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SUNT ADRESATE ȘI NU SUNT DESTINATE PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR REZIDENTE SAU CARE SE AFLĂ ÎN AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA SAU ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI AR ÎNCĂLCA ORICE LEGE SAU REGULAMENT APLICABIL.

Acest material nu constituie și nu formează parte dintr-o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicție în care asemenea oferte nu sunt legale („Teritoriile Excluse”). Orice valori mobiliare emise în legătură cu o ofertă nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind Valorile Mobiliare”), astfel cum a fost modificată sau potrivit oricăror legi aplicabile privind valorile mobiliare ale oricărui stat, provincie, teritoriu, regiune sau jurisdicție din Statele Unite ale Americii. În consecință, asemenea valori mobiliare nu vor putea fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, face obiectul renunțării, transferate, livrate sau distribuite, direct sau indirect, în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție, dacă în acest fel s-ar încălca legile relevante sau ar fi nevoie de înregistrarea acestor valori mobiliare în jurisdicția respectivă.

Acest material se adresează și este direcționat exclusiv persoanelor din statele membre ale Spațiului Economic European („SEE”), cu excepția României, care sunt investitori calificați în sensul Articolului 2 litera (e) din Regulamentul privind Prospectul (Regulamentul (UE) 2017/1129), cu modificările ulterioare („Investitori Calificați”). În Regatul Unit, acest material este distribuit și se adresează exclusiv investitorilor calificați în sensul Regulamentului privind Prospectul (Regulamentul (UE) 2017/1129), cu modificările ulterioare, întrucât face parte din dreptul intern al Regatului Unit în virtutea Legii privind (Retragerea din) Uniunea Europeană din 2018, și care, totodată (a) au experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în prevederile Articolului 19 alineatul (5) din Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (Promovarea Financiară), Ordinul 2005 (în limba engleză: „Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005”) („Ordinul”) sau (b) sunt persoane care se încadrează în prevederile Articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin sau (c) sunt persoane cărora este legal în orice alt mod să li se comunice (toate aceste persoane fiind denumite împreuna „Persoanele Relevante”). Orice investiție sau activitate de investiții la care se referă acest material este disponibilă exclusiv Persoanelor Relevante din Regatul Unit și Investitorilor Calificați din orice stat membru al SEE și se va realiza numai cu astfel de persoane.

Documentele sunt adresate și destinate exclusiv destinatarilor acestei ofertei, respectiv, în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 10 mai 2024.

În cazul în care nu vă este permis, din cauza restricțiilor legale aplicabile, să vizualizați documentele puse la dispoziție pe acest site sau dacă există o îndoială cu privire la un asemenea acces în vederea vizualizării acestor documente din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, vă rugăm să părăsiți această pagină web. Aceste documente nu se vor dezvălui sau transmite, distribui ori trimite în orice alt mod în sau către Teritoriile Excluse.

Confirmarea înțelegerii și acceptare a disclaimer-ului

Declar că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și că nu sunt rezident sau nu mă aflu în altă jurisdicție din Teritoriile Excluse, și sunt de acord cu faptul că nu voi transmite sau trimite în alt mod documentele conținute de acest site către nicio persoană din Statele Unite ale Americii sau din orice alt Teritorii Excluse, unde o asemenea faptă ar încălca legea națională sau regulamentele aplicabile.

Am citit și am înțeles declarația generală cu privire la responsabilitate de mai sus. Înțeleg că acest lucru îmi poate afecta drepturile și sunt de acord să respect acești termeni. Confirm faptul că, din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, mi se poate permite accesul la versiunile electronice ale documentelor.

Având în vedere restricțiile legale, pentru accesarea acestor materiale vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected]