AROBS organizează cursuri IT de perfecționare cu finanțare pe fonduri europene

Digitalizarea accelerată a creat în piața muncii o nevoie în creștere de programe nișate pe competențe digitale și cursuri IT (Information Technology) de specializare. Societatea în care trăim în prezent este într-o continuă ascensiune, lucru datorat procesului de inovare, care are la bază creativitatea și ambiția de a evolua. Datorită acestora apare și competitivitatea din ce în ce mai pronunțată de pe piață. Aceste lucruri, ne sugerează ideea că trăim într-o eră a digitalizării, a convertirii digitale. Chiar a unei noi revoluții industriale (Industria 4.0).  Acest context presupune învățarea si cunoașterea unor noi mecanisme bazate pe competențe digitale. Astfel s-a ajuns în punctul în care nevoia de competențe digitale are impact atât asupra oamenilor care lucrează în domeniul IT & C, cât și a angajaților din celelalte industrii care e necesar să se adapteze schimbărilor din piața muncii.

Dezvoltarea tehnologică influențează standardele de formare profesională

Ritmul dinamic al schimbărilor, inclusiv pe piața muncii precum creștere inginerilor și analiștilor de date, totodată și extinderea sectorului IT din zona tehnologică precum IoT, AI, Big Data, practic a serviciilor de software development, trasează noi expectanțe față de sistemele de formare profesională din întreaga lume. Romania se confruntă cu un decalaj pronunțat între competențele din domeniul IT cerute și nivelul scăzut de alfabetizare digitală.

Cu toate că în zilele noastre există oportunități de învățare, Romania nu stă foarte bine la capitolul digitalizare, ocupând penultimul loc in Uniunea Europeana, conform indicelui DESI. In ceea ce privește dimensiunea capitalului uman, Romania se situează pe locul 27 în rândul țarilor UE, cu mult sub media UE. Nivelurile competențelor digitale de bază, dar și a celor avansate rămân cele mai scăzute în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Datele arată că mai puțin de o treime din populația cuprinsă între 16-74 de ani are competente digitale de bază, însemnând că 29% (57% la nivelul UE), iar 10% au competențe avansate (față de o medie a UE de 31%). În ciuda creșterii procentului de specialiști în domeniul IT, aceștia reprezintă o proporție mai mică din forța de muncă în comparație cu ansamblul UE (2,1% fata de media UE de 3,7%).

Având în vedere cele menționate anterior, compania AROBS Transilvania Software a implementat un nou proiect care are menirea să ofere cursuri IT de perfecționare. În cadrul proiectului denumit Advanced Training Support, care beneficiază de o finanțare bazată pe fonduri europene oferite prin Programul Operațional cu Capital Uman, compania va contribui la educarea și formarea angajaților care își desfășoară activitatea în punctele de lucru din Cluj-Napoca, Baia Mare, Arad, Târgu-Mureș, Suceava si Iași.

Competențele digitale – esențiale în era tehnologică

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, pentru un număr de 156 de persoane. Valoarea totală a proiectului este de 2,320,744.00 din care compania AROBS Transilvania Software va suporta 50% din costuri.

Totodată, cu ajutorul programelor de formare, obiectivul răspunde nevoilor de creștere competitive, pentru a susține activitatea întreprinderii prin inovare și dezvoltare a pieței. Astfel, s-a decis organizarea de programe de dezvoltare a competențelor digitale avansate sub forma de cursuri IT în Programare (Java, .NET, PHP, JavaScript, QA Automation) și Cybersecurity.

O cultură a dezvoltării continue

Compania a adoptat odată cu trecerea timpului o cultură organizațională bazată pe implicare si dezvoltării continuă în care angajații sunt încurajați să aibă mereu un cuvânt de spus, și în care inițiativele acestora sunt susținute. Astfel că una din metodele interne adoptate în cadrul companiei AROBS constă în colectarea nevoilor de pregătire (cursuri IT), care este totodată o modalitate de evaluare a angajaților.

Două dintre direcțiile de dezvoltare strategică a companiei AROBS sunt constituite în direcția de dezvoltare de noi zone de expertize, care se află la mare căutare pe piața globală de software services, concomitent cu transferul continuu de cunoștințe in-house către viitoarele generații de programatori și specialiști hardware.

O altă direcție presupune motivarea și fidelizarea angajaților prin adoptarea următoarelor obiective:

  • Creșterea oportunităților de dezvoltare profesională, prin susținerea costurilor aferente studiilor acestora, prin programe diverse,
  • Creșterea nivelului de integrare și comunicare între angajați prin organizarea cu frecvență regulată de ”Team-building-uri”,
  • Co-interesarea angajaților în bunul mers al companiei prin mecanismul financiar de tip ”stock option plan” în baza politicii de remunerare adoptată la nivel de grup.

Adaptabilitate și inovare

Scopul acestor cursuri IT organizate în cadrul proiectului vor contribui la îmbunătățirea constantă a cunoștințelor și competențelor angajaților din cadrul departamentelor și echipelor în care își desfășoară activitatea. Astfel pe termen lung ca urmare a participării la cursurile organizate în cadrul proiectului, acestea vor duce creșterea competențelor forței de muncă din cadrul companiei. Programele de training vor oferi sprijinul necesar angajaților să facă față noilor cerințe care vor apărea la locul de muncă, cum ar fi serviciile auxiliare, sau nevoia de a dezvolta noi produse și servicii inovative care să le asigure competitivitatea în mediul economic.

Compania AROBS Transilvania Software este una din companiile specializată în furnizarea de servicii de software development. În paralel cu această activitate de bază, compania s-a angrenat, pe parcursul anilor, și în activități de formare, acțiuni destinate dezvoltării competentelor profesionale ale angajaților sau ale altor categorii de beneficiari. Majoritatea acțiunilor de formare se derulează la nivel intern, fiind destinate angajaților proprii, sau includ programe de internship adresate viitoarelor generații. În cadrul acestor programe participanții au oportunitatea de a se familiariza cu activitatea de dezvoltare software și, datorită sesiunilor de training, le permite ulterior participanților să fie angajați în cadrul companiei. De asemenea, aceasta implementează de câțiva ani, în parteneriat cu universitățile UBB și UTCN din Cluj-Napoca, diverse programe de formare profesională, programe menite să dezvolte capacitățile antreprenoriale, digitale și de inovare, adresate persoanelor interesate să evolueze atât pe plan profesional, cât și personal.

Urmărește-ne pe social media