AROBS organizează cursuri IT de perfecționare cu finanțare pe fonduri europene

cursuri IT

AROBS organizează cursuri IT de perfecționare cu finanțare pe fonduri europene

Digitalizarea accelerată a creat în piața muncii o nevoie în creștere de programe nișate pe competențe digitale și cursuri IT (Information Technology) de specializare. Societatea în care trăim în prezent este într-o continuă ascensiune, lucru datorat procesului de inovare, care are la bază creativitatea și ambiția de a evolua. Datorită acestora apare și competitivitatea din ce în ce mai pronunțată de pe piață. Aceste lucruri, ne sugerează ideea că trăim într-o eră a digitalizării, a convertirii digitale. Chiar a unei noi revoluții industriale (Industria 4.0).  Acest context presupune învățarea si cunoașterea unor noi mecanisme bazate pe competențe digitale. Astfel s-a ajuns în punctul în care nevoia de competențe digitale are impact atât asupra oamenilor care lucrează în domeniul IT & C, cât și a angajaților din celelalte industrii care e necesar să se adapteze schimbărilor din piața muncii.

Dezvoltarea tehnologică influențează standardele de formare profesională

Ritmul dinamic al schimbărilor, inclusiv pe piața muncii precum creștere inginerilor și analiștilor de date, totodată și extinderea sectorului IT din zona tehnologică precum IoT, AI, Big Data, practic a serviciilor de software development, trasează noi expectanțe față de sistemele de formare profesională din întreaga lume. Romania se confruntă cu un decalaj pronunțat între competențele din domeniul IT cerute și nivelul scăzut de alfabetizare digitală.

Cu toate că în zilele noastre există oportunități de învățare, Romania nu stă foarte bine la capitolul digitalizare, ocupând penultimul loc in Uniunea Europeana, conform indicelui DESI. In ceea ce privește dimensiunea capitalului uman, Romania se situează pe locul 27 în rândul țarilor UE, cu mult sub media UE. Nivelurile competențelor digitale de bază, dar și a celor avansate rămân cele mai scăzute în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Datele arată că mai puțin de o treime din populația cuprinsă între 16-74 de ani are competente digitale de bază, însemnând că 29% (57% la nivelul UE), iar 10% au competențe avansate (față de o medie a UE de 31%). În ciuda creșterii procentului de specialiști în domeniul IT, aceștia reprezintă o proporție mai mică din forța de muncă în comparație cu ansamblul UE (2,1% fata de media UE de 3,7%).

Având în vedere cele menționate anterior, compania AROBS Transilvania Software a implementat un nou proiect care are menirea să ofere cursuri IT de perfecționare. În cadrul proiectului denumit Advanced Training Support, care beneficiază de o finanțare bazată pe fonduri europene oferite prin Programul Operațional cu Capital Uman, compania va contribui la educarea și formarea angajaților care își desfășoară activitatea în punctele de lucru din Cluj-Napoca, Baia Mare, Arad, Târgu-Mureș, Suceava si Iași.

Competențele digitale – esențiale în era tehnologică

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, pentru un număr de 156 de persoane. Valoarea totală a proiectului este de 2,320,744.00 din care compania AROBS Transilvania Software va suporta 50% din costuri.

Totodată, cu ajutorul programelor de formare, obiectivul răspunde nevoilor de creștere competitive, pentru a susține activitatea întreprinderii prin inovare și dezvoltare a pieței. Astfel, s-a decis organizarea de programe de dezvoltare a competențelor digitale avansate sub forma de cursuri IT în Programare (Java, .NET, PHP, JavaScript, QA Automation) și Cybersecurity.

O cultură a dezvoltării continue

Compania a adoptat odată cu trecerea timpului o cultură organizațională bazată pe implicare si dezvoltării continuă în care angajații sunt încurajați să aibă mereu un cuvânt de spus, și în care inițiativele acestora sunt susținute. Astfel că una din metodele interne adoptate în cadrul companiei AROBS constă în colectarea nevoilor de pregătire (cursuri IT), care este totodată o modalitate de evaluare a angajaților.

Două dintre direcțiile de dezvoltare strategică a companiei AROBS sunt constituite în direcția de dezvoltare de noi zone de expertize, care se află la mare căutare pe piața globală de software services, concomitent cu transferul continuu de cunoștințe in-house către viitoarele generații de programatori și specialiști hardware.

O altă direcție presupune motivarea și fidelizarea angajaților prin adoptarea următoarelor obiective:

  • Creșterea oportunităților de dezvoltare profesională, prin susținerea costurilor aferente studiilor acestora, prin programe diverse,
  • Creșterea nivelului de integrare și comunicare între angajați prin organizarea cu frecvență regulată de ”Team-building-uri”,
  • Co-interesarea angajaților în bunul mers al companiei prin mecanismul financiar de tip ”stock option plan” în baza politicii de remunerare adoptată la nivel de grup.

Adaptabilitate și inovare

Scopul acestor cursuri IT organizate în cadrul proiectului vor contribui la îmbunătățirea constantă a cunoștințelor și competențelor angajaților din cadrul departamentelor și echipelor în care își desfășoară activitatea. Astfel pe termen lung ca urmare a participării la cursurile organizate în cadrul proiectului, acestea vor duce creșterea competențelor forței de muncă din cadrul companiei. Programele de training vor oferi sprijinul necesar angajaților să facă față noilor cerințe care vor apărea la locul de muncă, cum ar fi serviciile auxiliare, sau nevoia de a dezvolta noi produse și servicii inovative care să le asigure competitivitatea în mediul economic.

Compania AROBS Transilvania Software este una din companiile specializată în furnizarea de servicii de software development. În paralel cu această activitate de bază, compania s-a angrenat, pe parcursul anilor, și în activități de formare, acțiuni destinate dezvoltării competentelor profesionale ale angajaților sau ale altor categorii de beneficiari. Majoritatea acțiunilor de formare se derulează la nivel intern, fiind destinate angajaților proprii, sau includ programe de internship adresate viitoarelor generații. În cadrul acestor programe participanții au oportunitatea de a se familiariza cu activitatea de dezvoltare software și, datorită sesiunilor de training, le permite ulterior participanților să fie angajați în cadrul companiei. De asemenea, aceasta implementează de câțiva ani, în parteneriat cu universitățile UBB și UTCN din Cluj-Napoca, diverse programe de formare profesională, programe menite să dezvolte capacitățile antreprenoriale, digitale și de inovare, adresate persoanelor interesate să evolueze atât pe plan profesional, cât și personal.

Urmărește-ne pe social media

5 industrii care pot trece la industry 4.0 cu ajutorul IoT

IoT industry 4.0

5 industrii care pot trece la industry 4.0 cu ajutorul IoT

Într-o lumea în continuă schimbare, companiile de software development au investit tot mai multe resurse financiare și de timp în zona de IoT (Internet of Things). Iar toate acestea se datorează faptului că IoT e una din tehnologiile cele mai utilizate, care facilitează transferuri de date și totodată este una dintre industriile care înregistrează profituri considerabile. Conform unui studiu realizat de Fortune Business Insights, segmentul IoT a atins volumul de 381.30 miliarde de dolari în anul 2021, iar până în 2028 se preconizează că va ajunge la 1,854.76 miliarde de dolari.

Dispozitivele au algoritmi puternici în spate, iar aceștia pot moderniza sectoarele industriale, pot reduce cheltuielile, sau pot spori eficiența și totodată elimina riscurile. Aplicațiile care integrează sisteme IoT în procesele de producție aduc beneficii companiilor care le folosesc pentru optimizarea activităților.

Și astfel, un nou termen a luat ființă: Industria Internet of Things, sau IIoT. Și industria care folosește IioT trece la versiunea de Industry 4.0.

Care sunt industriile care pot beneficia de industry 4.0 prin intermediul sistemele IoT?

Automotive

Pe lângă beneficiile pe care le are această industrie din utilizarea sistemelor IoT pentru liniile de producție, senzorii pot detecta defecțiuni ale vehiculele aflate deja în tranzit și pot furniza șoferului informații detaliate, dar totodată pot oferi și recomandări. În urma informațiilor furnizate de sistemele IoT, producătorii și furnizorii de automobile pot afla mai multe despre funcționarea autovehiculelor dar totodată îi pot informa și pe proprietarii acestora.

Healthcare

IoT oferă multiple beneficii industriei healthcare. Aceste sisteme pot fi de ajutor personalului medical prin intermediul informațiilor furnizate de senzorii diverselor echipamente medicale, precum scaunele mobile. Acestea pot fi monitorizate în timp real prin intermediul aplicațiilor IoT, astfel încât să poată fi localizate cu ușurință, permițându-le cadrelor medicale să monitorizeze starea de sănătate a pacienților. Aceste sisteme pot monitoriza echipamentele medicale pentru a asigura o utilizare adecvată a acestora în condiții optime.

Industrie producătoare

Producătorii pot obține un avantaj competitiv prin monitorizarea liniei de producție, și totodată pot detecta defecțiunile echipamentelor de producție cu ajutorul senzoriilor, pentru a se lua măsuri de remediere în timp util. Senzorii au capacitatea să măsoare dacă producția este compromisă. Cu ajutorul semnalelor primite de la senzori, producătorii pot verifica rapid dacă echipamentul funcționează în condiții optime, sau acesta poate fi scos din funcțiune până când este reparat. Acest lucru permite companiilor să reducă costurile de operare, să obțină un timp de funcționare mai bun și să îmbunătățească gestionarea performanței activelor din dotare.

Retail

Când vine vorba de retail, sistemele IoT permit o multitudine de funcționalități companiilor de retail precum: gestionarea stocurilor, îmbunătățirea experienței clienților, optimizarea lanțului de aprovizionare și totodată reducerea costurilor operaționale. Rafturile inteligente dotate cu senzori de greutate pot colecta informații bazate pe sistemul RFID, prin intermediul căruia pot trimite date către platforma IoT pentru a monitoriza stocurile. De asemenea aceste sisteme au capacitatea să trimită notificări în privința epuizării stocurilor, facilitând astfel procesul de inventariere.

Transport și Logistică

Sistemele de transport și logistică beneficiază de o multitudine de aplicații IoT. Flotele de mașini, camioane, nave și trenuri care transportă marfă pot fi redirecționate în funcție de condițiile meteorologice, disponibilitatea vehiculelor sau a șoferului, toate acestea fiind posibile cu ajutorul datelor furnizate de senzorii IoT. Managementul stocurilor ar putea beneficia de senzori pentru monitorizarea și controlul temperaturii. Astfel, anumite industrii precum: cea alimentară sau a băuturilor, industria floristică sau cea farmaceutică, dețin adesea stocuri care pot fi afectate de temperatură. Aceste industrii ar putea avea beneficii de pe urma sistemelor de monitorizare IoT, furnizând date în timp real legate de fluctuațiile de temperatură, pentru a evita consecințele negative.

Siguranță generală

Pe lângă monitorizarea dispozitivelor fizice, IoT poate fi folosit pentru a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din anumite industrii, precum: minerit, extracția petrolului și a gazelor naturale, a hidrocentralelor sau centralelor chimice. Sistemele bazate pe tehnologia IoT pot detecta posibilele riscuri și totodată pot trimite notificări în timp util pentru a fi luate toate măsurile ce țin de siguranță. De asemenea aceste sisteme pot monitoriza sănătatea și condițiile de mediu ale angajaților.

AROBS Transilvania Software, oferă soluții de software development cu expertiză în diverse domenii, printre care și IoT, industrie care contribuie constant la îmbunătățirea productivității operaționale și totodată la atingerea obiectivelor de business.

Urmărește-ne pe social media

Viitoarele tendințe tehnologice în anul 2022

Viitoarele tendințe tehnologice în anul 2022

Tehnologia a fost întotdeauna un factor important care a influențat digitalizarea afacerilor și totodată inovarea acestora. Tendințele tehnologice din ultimii ani au contribuit constant la importanța industriei de software development.

Creativitatea umană împuternicită prin tehnologie a reușit să învingă provocări peste provocări, facilitând buna funcționare a societății. Industria tech se află într-o continuă expansiune, permițând companiilor de software development să progreseze și totodată să se adapteze constant nevoilor tot mai complexe ale societății.

Tendințele tehnologice și tehnologiile emergente nu sunt singurele lucruri care evoluează. Pandemia i-a făcut pe experții din domeniul IT să conștientizeze că rolul lor a devenit unul și mai important pe fondul schimbărilor produse, mai ales într-o lume în care interacțiunea umană e tot mai restricționată.

Ce înseamnă toate acestea pentru viitoarele tendințe tehnologice?

Faptul că lumea se află într-o contiună schimbare are implicații asupra serviciilor de software development, care sunt într-un flux continuu de inovare. Complexitatea tendințelor tehnologice care vor apărea în 2022 ar putea fi răspunsul provocărilor cu care se confruntă umanitatea.

Securitate Cibernetică

Una din noile tendințe tehnologice va viza securitatea și implicit predispoziția sistemelor IT la factori de risc. Este esențial ca nivelurile securității cibernetice să fie integrate cât mai bine în organzații, deoarece un atac cibernetic poate avea efecte de la nivelul companiei până la consumatorul final. Un nivel ridicat de securitate cibernetică va fi un indicator la fel de important ca un rating. De aceea, organizațiile vor fi nevoite să își îndrepte atenția în a deține o valoare ridicată în ceea ce privește indicatorii de securitate.

Internet of Things (IoT)

IoT rămâne în continuare un element central al trendurilor tehnologice pentru anul 2022. Majoritatea dispozitivelor presupun o conectivitate Wi-Fi. Conectivitatea le permite coexistența în mediul online. Datele sunt stocate și analizate, prin urmare, sistemele IoT pot ajuta companiile să își îmbunătățească siguranța, eficiența și luarea deciziilor. Aceste tehnologii permit un nivel ridicat de predictibilitate în ceea ce privește mentenanța, îmbunătățesc asistența medicală și serviciile destinate cliențiilor, dar și multe alte lucruri.

Standarde de calitate software

Calitatea va fi una dintre tendințele tehnologice în 2022 dar și în anii următori. Serviciile software vor fi încorporate în lucrurile pe care le folosim tot mai frecvent în viața noastră de zi cu zi.

Automatizare

Automatizarea va fi unul dintre pilonii centrali în anul 2022. Producția se bazează pe eficiență. Cu alte cuvinte, folosirea tehnologiilor în sectorul industrial, precum automatizarea proceselor robotizate, procesarea limbajului natural sau procesarea documentelor, continuă să scadă nevoia umană pentru diverse sarcini.

Analize predictive

Analiza datelor, consolidarea acestora și analizele predictive vor domina industria IT. Tehnicile avansate de analiză predictivă sunt utilizate în securitatea cibernetică și IoT. Instrumentele de analiză predictivă vor revoluționa aproape orice industrie și totadată diverse domenii de afaceri.

Inteligență artificială

Tehnologia AI oferă beneficii extraordinare, dar există încă provocări și riscuri în ceea ce privește securitatea datelor, confidențialitatea și totodată etica digitală. Industria IT va continua să dezvolte și să impună diverse principii și politici etice comune. Sistemele de inteligența artificială își vor crește influența în următorul an. Companiile din zona aceasta își pregătesc tehnologiile pentru industrii cât mai diversificate, inclusiv asistență medicală, securitate cibernetică și producție. Piața AI a fost evaluată la 35,92 miliarde de dolari în 2020. Până în anul 2028 aceasta va atinge 360.36 miliarde de dolari.

Web 3.0

Web 3.0 va fi una dintre următoarele tendințe tehnologice de interes, încorporând servicii bazate pe inteligență artificială, arhitecturi de informații descentralizate și edge computing. Arhitecturile de date descentralizate transformă tranzacțiile de la persoană la persoană. Edge computing și ascensiunea 5G accelerează conexiunile utilizatorilor. Aceste trei tendințe tehnologice se vor reuni pentru a crea una dintre următoarea tendințe tehnologice.

Cloud Computing

Odată cu apariția Covid-19 integrarea serviciilor de cloud computing a fost mai ușoară în mediul corporate și implicit în mediul de afaceri. Experții preconizează că industria IT va influența inovarea tehnologiei în anul 2022. Drept urmare 94% dintre întreprinderi folosesc deja servicii cloud. Se preconizează că piața va atinge suma de 623,3 miliarde de dolari până în anul 2023.

Criptomonedele

Tehnologia blockchain este adesea asociată cu criptomonede precum este și Bitcoin. Acestea oferă un grad ridicat de securitate. Blockchain reprezintă o grupare de date care nu se pot modifica sau elimina iar accesul asupra datelor este restricționat. Blockchain este o modalitate sigură și de încredere care permite supravegherea tranzacțiilor. Multe industrii folosesc tehnologia blockchain. Ca urmare, există o cerere ridicată de experți în acest domeniu.

Data fabric

Datele sunt esențiale pentru eficacitatea strategică și operațională. Accesibilitatea asupra datelor a fost prioritară de o perioadă încoace. De-a lungul timpului, accesarea informațiilor pe diferite platforme și aplicații a reprezentat o provocare.

Data fabric este una din tehnologiile care asigură disponibilitate si access asupra datelor pe diverse platforme, facilitând accesul la date de oriunde este nevoie, indiferent de localizarea unui utilizator. Data fabric utilizează conceptul de analiza pentru a sugera în mod activ unde ar trebui să meargă datele și cum ar trebui modificate.

Hiperautomatizare

Următorul nivel al automatizării presupune eficientizarea anumitor procese, având un impact semnificativ și totodată rapid asupra diverselor proceselor. Hiperautomatizarea va permite angajaților să se concentreze asupra celor mai dificile probleme pe care de cele mai multe ori nu si le imaginau că le pot rezolva. Gartner recomandă ca echipele de hiperautomatizare să se concentreze pe viteză, calitate și îmbunătățirea procesului decizional. Gartner definește Hyperautomatizarea ca o „abordare disciplinată, bazată pe identificarea, verificarea și automatizarea rapidă a cât mai multor procese menite să vină în intâmpinarea nevoilor afacerilor”. Robotic process automation (RPA) este un model ce presupune modificarea sau automatizarea diverselor procese, și reprezintă una dintre tendințele tehnologice.

Ritmul tehnologic a devenit tot mai accelerat odată cu trecerea timpului, dar tendințele tehnologice se află într-o continuă schimbare, fiind valoroase și de interes. Pe viitor, aceste tendințe tehnologice vor fi din ce în ce mai inovatoare și mai creative.

Ai nevoie de parteneri pentru servicii de software development?

Contactează-ne pentru mai multe informații!

Urmărește-ne pe social media